การระดมทุนที่ผ่านมา


ปิดรับบริจาค และสรุปการส่งมอบเสื้อชูชีพครั้งที่ 1 ของปี 2554
ปิดรับบริจาค และสรุปเรื่องน่าประทับใจมากที่ระดมเงินลงขันครั้งแรกเมื่อปลายปี 2553
ปิดรับริจาค และสรุปการระดมเงินบริจาคไม่ถึง 2 วัน เมื่อน้ำท่วมภาคใต้กลางปี 2554
ปิดรับบริจาค และสรุปการรับบริจาคเมื่อกลางปี 2554 พื้นที่ภาคใต้