การขอรับบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้

ใน การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ในภาวะหลังน้ำลด มีการตรวจรักษาผู้ป่วย ทั้งในช่วงน้ำท่วมตั้งแค่วันที่ 4-8 เมย. 254 และช่วงหลังภาวะน้ำท่วมแต่ยังมีหลายพื้นที่ๆมีน้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ 9-15 เมย 2554 เป็นความร่วมมือจากแพทย์อาสา แพทยสภา, อาสาดุสิต, กองบิน 7 และ ThaiFlood.com โดยตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นที่ โรงพยาบาลกองบิน 7 ซึ่งกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ ทางทีมอาสาได้เห็นว่า มีอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานบางรายการชำรุดเสียหาย เพื่อให้การสนับสนุนการปฎิบัติการของแพทย์อาสา เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงต้องการผู้สนับสนุนจัดหาเพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งในการปฏิบัติงานครั้งนี้และจัดเก็บอุปกรณ์นี้ไว้เพื่อความรวดเร็วในการเข้าไปในพื้นที่ๆเกิดภัยพิบัติหากเกิดมีขึ้นอีก เป็นการเตรียมความพร้อม

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ร่วมกันลงขันบริจาคเพื่อจัดหาอุปกรณ์ต่อไปนี้

1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบใช้ถ่านไฟฉาย จำนวน 15 เครื่อง
2. หูฟัง (Stethoscope). สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 15 อัน
3. ปรอทวัดไข้ดิจิตอล 30 อัน
4. เทปวัดไข้ 20 อัน
5. ซองใส่ปรอทวัดไข้ 1 กล่อง (มี 500 ชิ้น)

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาสนับสนุนจากผู้มีใจช่วยเหลือ พร้อมกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ด้วยความนับถือ
7 เมษายน พ.ศ.2554
โดยสามารถบริจาคเข้าที่ มูลนิธิ OpenCARE ตามรายละเอียดดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ : มูลนิธิ OpenCARE
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ
เลขที 402-177-8533
ที่หัวข้อวัตถุประสงค์ ระบุ "บริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์" ที่ช่องอื่นๆภาพคณะแพทย์อาสากำลังรักษาผู้ประสบภัย
งบประมาณในครั้งนี้เป็นเงิน 45,000 บาท

ผมได้ตรวจสอบงบประมาณในการขอรับบริจาคมาทั้งหมดแล้ว โดยประมาณ ทุกรายการรวมกัน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นโดยประมาณ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น