ยอดเงินบริจาครวม +6,709,198.54 บาท
ใช้จ่ายแล้ว -5,305,804.89 บาท (เบิกจ่ายแล้ว 79.1 %)
คงเหลือรอพิจารณาจ่าย +1,403,393.65 บาท (ตรงกับยอดบรรทัดสุดท้ายในสมุดคู่ฝากเล่มล่าสุดทั้งสองเล่ม)
เหลือในบัญชีรับบริจาค +1,350,859.65 บาท
เหลือในบัญชี Petty Cash +52,534 บาท
เป็นเงินบริจาคที่ระบุวัตถุประสงค์เฉพาะ +131,308.78 บาท (กันไว้ใช้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ 2.0 %)
เหลือที่ใช้ในกรณีบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินได้ +1,272,084.87 บาท (เหลือใช้ได้จริง 19.0 %)
ปรับปรุงเมื่อ 2011-11-30 18:30 *** การอัพเดตสมุดคู่ฝากช่วงนี้ทำไม่ได้บ่อยเนื่องจากอุทกภัย ***

สามารถดูรายละเอียดของการเดินบัญชี และใช้จ่ายเงินบริจาคได้ที่ลิงก์นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น